بعضی روزها,شکرگزار انجمن,دعا آرامش,درس سخت اعتیاد,عشق به na

بعضی روزها

روزهایی هم هست که زانو می زنم و هق هق کنان دعا می کنم، زیرا بدی ها بیشتر به چشمم می آیند تا خوبی ها. می دانم که این بیماری من است و بابت این آگاهی شکر گزارم.بعضی ... ادامه مطلب