زندگی زیباست,موهبت na,معتاد مغموم,خوش آمدگویی na,دعای آرامش

زندگی زیباست ای زیبا پسند

 درست به خاطر ندارم چه کسی آغوش گرم خود را برای بغل کردن من باز گذاشت. امروز لذت گرمی آن آغوش را با تمام گوشت و پوست و استخوانم حس می کنم و  شاید آن آغوش گرم خداوند بود که مرا از دنیای نامیدی به دنیای امید و طراوت دعوت می کرد. ... ادامه مطلب