معتاد دانشگاهی,آخر خط اعتیاد,مشکل مواد مخدر,معتاد حقه باز,دشمن اعتیاد

معتاد دانشگاهی

بهای رشد بی وقفه من در بهبودی، ایثار همین موهبت به دیگران است. روزی که من تجربه ای برای یافتن این راه را نداشتم، دیگران، چه معتاد و چه غیرمعتاد، به من کمک کردند تا این راه را پیدا کنم. آنان مجری اراده نیروی برتر من بودند، و حالا نوبت من است که با همراهی در بهبودی دیگران، همین کار را به انجام برسانم. وقتی از این زاویه به مسئله نگاه می کنم، برایم روشن می شود که چرا انجمن شالوده بهبودی است.. ... ادامه مطلب