به نام خداوندی که بر می گزیند, بوی پاکی, منشا اعتیاد, دست مواد مخدر,آرامش بهبودی

به نام خداوندی که بر می گزیند

 امروز از بستری متفاوت با زمان مصرف و حالی دگرگون، در خانه ای جدید و در محلی که بوی پاکی می دهد با شما سخن می گویم. از جایی که حضور خداوند را حس می کنم، نمی دانم چگونه حالم را توصیف کنم. سال ها قبل آنقدر نوشتم، دلتنگم تا سرانجام دلتنگی نصیبم شد. ... ادامه مطلب