پذیرفتن زندگی,فقط برای امروز 26 خرداد,زندگی غیر قابل قبول معتاد,دستیابی به دانش NA,تمایل به تغییر معتاد

پذیرفتن زندگی (فقط برای امروز 26 خرداد)

در دوران بهبودی برای دستیابی به دانش لازم برای تشخیص تفاوت میان آنچه می توان تغییر داد و آنچه نمی توان تغییر داد، دعا می کنیم، سپس وقتی با حقیقت وضعیت خود روبرو می شویم، برای تمایل به تغییر خود دعا میکنیم. ... ادامه مطلب