آنچه درمان من بود به مشکل من تبدیل شد

امروز، من غیرطبیعی ترین کاری را انجام می دهم که یک معتاد می تواند انجام دهد! اینکه هر اتفاقی بیفتد، من لغزش نمی کنم، قلب من سرشار از قدرشناسی است و پیام معتادان گمنام را به اشتراک می گذارم، یک معتاد یا هر معتادی، می تواند مصرف را ترک کند، اشتیاق به مصرف را از دست بدهد و راهی جدید برای زندگی پیدا کند . ... ادامه مطلب