رمز موفقیت یک معتاد

به عنوان یک عضو در برنامه معتادان گمنام ، رمز موفقیت یک معتاد را خوب گوش دادن به رهنمودهای راهنما و دوستان بهبودی می دانم و استفاده از ابزارهایی مانند : مرور قدم های دوازده گانه ، خدمت و پشتکار با داشتن صبر و انجام دادن سهم منصفانه ی خودم بعنوان یک عضو NA ، به دستاوردهای بهبودی دست پیدا کردم. ... ادامه مطلب