در مسیر درست

من می خواهم به اطلاع شما برسانم که جلسه ی خانگی من در «چینا» به خوبی کار می کند. افراد بیشتری در حال پیوستن به جلسات هستند و ما امیدواریم که با کمک نشریات ترجمه شده ی جدید از خدمات NA جهانی، توانایی بیشتری داشته باشیم که به هدف اصلی خود برسیم. شکی نیست که نیروی برتر من در زندگی ام حضور دارد و کار خود را می کند و من در مسیر درستی قرار گرفته ام. ... ادامه مطلب