تأثیری جدید,فقط برای امروز 5 اسفند,در مسیر اعتیاد,فراتر از مصرف مواد,قدرت روحانی NA

تأثیری جدید (فقط برای امروز 5 اسفند)

در اوایل زندگی اکثر ما قادر به شادمانی و کنجکاوی و تبادل عشق بی چون و چرا بودیم، وقتی شروع به مصرف کردیم، تأثیری را وارد زندگی خود کردیم که ما را به آرامی از این مسائل دور کرد، هر چه در مسیر اعتیاد بیشتر به پایین کشیده می شدیم، از شادمانی، کنجکاوی و عشق دورتر می شدیم. ... ادامه مطلب