مسئولیت پذیری,فقط برای امروز 2 آبان,در قبال بیماری اعتیاد,مشارکت کردن بهبودی

مسئولیت پذیری (فقط برای امروز 2 آبان)

از طریق کارکرد قدمهای دوازده گانه با کمک یک راهنما مسئولیت بهبودی خود را می پذیریم. به طور منظم به جلسات میرویم و چیزی را که به رایگان در اختیار ما قرار گرفته، با تازه واردان به مشارکت می گذاریم: هدیه بهبودی. در جلسه همیشگی خود فعالانه شرکت می کنیم و مسئولیت خود را در قبال مشارکت کردن بهبودی با معتادی که هنوز در عذاب است، می پذیریم. وقتی یاد می گیریم چگونه اصول بهبودی را به طور مؤثر در همه زمینه های زندگی به کار گیریم، کیفیت زندگی ما بهتر میشود. ... ادامه مطلب