محافظت از بهبودی خود,فقط برای امروز 15 فروردین,در قبال بهبودی,درباره اعتیاد و بهبودی,چالش رایج معتاد

محافظت از بهبودی خود (فقط برای امروز 15 فروردین)

همه این  تصمیم گیری ها مشکل هستند و نه  تنها مستلزم  توجه دقیق ما، بلکه مستلزم راهنمایی راهنما و  تسلیم کامل به نیرویی برتر هستند، با استفاده از همه این منابع می توانیم بهترین  تصمیم را بگیریم، اما در نهایت این  تصمیم به عهده ماست، امروز در قبال بهبودی خود مسئول هستیم. ... ادامه مطلب
ساندویچ,اگر معتاد نشده بودم,محیط امن NA,اثر اعتیاد,اثر مصرف الکل,در قبال بهبودی

ساندویچ

من دیگر قربانی بی اختیار دیگران یا خودم نیستم. دیگر هر اتفاقی هم بیفتد اجباری به مصرف ندارم. من در قبال بهبودی ام مسئولم. اگر باز به دام آن احساس همیشگی غصه خوردن به حال خود بیفتم، ابزارهایی برای مقابله با آن دارم. دیگر تنها نیستم، یارانی دارم که وقتی از آنها درخواست می کنم به من دل گرمی می دهند. در مواقعی که دچار نا امیدی می شوم، همیشه کسی هست که با او صحبت کنم ، و همیشه رو به بهبودی هستم. ... ادامه مطلب