پدر یا مادر بودن,مهارت های حاصل از بهبودی,در طول أعتياد,علائمی از بیماری اعتیاد,زخم اعتياد

پدر یا مادر بودن

یکی از اعضای انجمن می گفت: رهجوي من هنگام کار کردن قدم با من مشارکت کرد: وقتی فهمیدم یکی از عواقب اعتياد این بوده که دیگر نمی توانم صاحب فرزندی شوم، دلشکسته شدم و سپس با تردید فکر خود را بلند اعلام کرد و گفت آیا بچه بی مادری اینجا هست که او بتواند بر ايش مادری كند. مثل این بود که چراغی در تاریکی روشن شده باشد با نگاهی به داخل جلسات میتوان بچه هایی را دید که تازه از خیابان ها آمده اند و کسی را ندارند، به نظر می رسید که خواست خدا برای من روشن بود. ... ادامه مطلب