قدرتمندتر از کلمات,فقط برای امروز 19 شهریور,در دوران بهبودی,تسکین دادن همدرد,التیام روح

قدرتمندتر از کلمات (فقط برای امروز 19 شهریور)

وقتی افرادی که دوست داریم، غصه می خورند، شاید صرفاً حضور ما دلسوزانه ترین کمکی است که می توانیم ارائه دهیم. می توانیم مطمئن باشیم نیرویی برتر و مهربان برای التیام روح، سخت در تلاش است؛ تنها وظیفه ما حضور در آنجاست. ... ادامه مطلب