به پای چیزی ایستادن,فقط برای امروز 27 مهر,در دوران اعتیاد,مانع ویرانی شخصیت

به پای چیزی ایستادن (فقط برای امروز 27 مهر)

در دوران اعتیاد فعال ، حاضر بودیم برای به دست آوردن مواد بیشتر، از همه اعتقادات خود چشم پوشی کنیم. چه از خانواده ها یا دوستان خود دزدی کرده باشیم، خودفروشی کرده باشیم یا به کارفرمای خود دروغ گفته باشیم، در هر حال ارزش هایی را که اهمیت زیادی برای ما داشت، نادیده می گرفتیم. هر بار که از اعتقاد ارزشمند دیگری چشم پوشی می کنیم، تکه سیمان دیگری که مانع از ویرانی شخصیت ما می شد، فرو می ریخت. ... ادامه مطلب