بیماری خانوادگی,بهبودی خانوادگی,در برابر اعتیاد,چرخه اعتیاد فعال,در تلاش بهبود یافتن

بیماری خانوادگی ، بهبودی خانوادگی

اما یکی از خیلی هستیم که از مسیرهای گوناگون به معتادان گمنام راه پیدا کرده اند، و من شاهد حي و حاضر معجزاتی هستم که ما را به این جا آورده است. مهم این است که ما اینجا هستیم و همه در تلاش بهبود یافتن ، ما باید یاد بگیریم چه طور پشتیبان هم باشیم و در عین حال هر کدام به شیوه مناسب خودمان از این برنامه پیروی کنیم. مسیر هر یک از اعضای خانواده ما با دیگری فرق می کند، اما راه های جدیدی برای همدلی با هم داریم. این در همه موارد راحت نیست، اما ، همیشه از راه هایی که در زمان اعتیاد فعال بلد بودیم بهتر است .من سالهای سال از معتادان گمنام بابت آن چه در زندگی من به وجود آورده قدر دان بوده ام. امروز، وقتی عشقی را که انجمن نثار پسرانم کرده می بینم، قدردانی من حد و نهایتی ندارد. ... ادامه مطلب