آزادی انتخاب,فقط برای امروز 28 مهر,رهایی از اعتیاد,در برابر بهبودی,مسئولیت بهبودی

آزادی انتخاب (فقط برای امروز 28 مهر)

استفاده از تجربه دیگران یک مسئله است؛ شانه خالی کردن از مسئولیت شخصی مسئله دیگری است. اگر از هدیه آزادی که به ما بخشیده شده، استفاده نکنیم، اگر از پذیرفتن مسئولیت هایی که به همراه دارد، امتناع کنیم، این هدیه را از دست می دهیم و زندگی ما از بین میرود. در برابر بهبودی خود و انتخاب های خود مسئول هستیم. هر قدر هم دشوار به نظر رسد، باید این انتخاب ها را برای خود انجام دهیم و برای پذیرفتن عواقب آنها تمایل داشته باشیم. ... ادامه مطلب