من درک می کنم,فقط برای امروز 29 فروردین,رها شدن از نقص,در برابر اعتیاد,اقرار به ناتوانی معتاد

من درک می کنم (فقط برای امروز 29 فروردین)

سرانجام همه چیز درست می شود، قدم هفتم پیشنهاد نمی دهد که خود ما کمبودهای خود را برطرف کنیم، بلکه از نیروی برتر خود می خواهیم  آنها را برطرف سازد، کانون توجه دعاهای ما شروع به تغییر می کند، با اقرار به ناتوانی خود در رفع نواقص، از نیروی برتر درخواست کردیم آنچه نمی توانیم برای خود انجام دهیم برای ما انجام دهد و منتظر ماندیم. ... ادامه مطلب
ترازنامه مستمر,فقط برای امروز 8 مرداد,در برابر اعتیاد,گرفتن تجربه از معتادان,الگوهای مخرب اعتیاد

ترازنامه مستمر (فقط برای امروز 8 مرداد)

امروز، همه این احساسات تغییر کرده است، در حالی که در برابر اعتیاد خود عاجز بودیم، نیرویی برتر از خود را پیدا کرده ایم که در قطع مصرف به ما کمک کرده است، در حالی که زمانی در پیچ و خم زندگی احساس سردرگمی می کردیم، با کمک گرفتن از تجربه معتادان در حال بهبودی انجمن خود و از طریق برقراری رابطه رو به رشد خود با نیروی برتر، راهنمایی کسب کرده ایم. ... ادامه مطلب
بیماری خانوادگی,بهبودی خانوادگی,در برابر اعتیاد,چرخه اعتیاد فعال,در تلاش بهبود یافتن

بیماری خانوادگی ، بهبودی خانوادگی

اما یکی از خیلی هستیم که از مسیرهای گوناگون به معتادان گمنام راه پیدا کرده اند، و من شاهد حي و حاضر معجزاتی هستم که ما را به این جا آورده است. مهم این است که ما اینجا هستیم و همه در تلاش بهبود یافتن ، ما باید یاد بگیریم چه طور پشتیبان هم باشیم و در عین حال هر کدام به شیوه مناسب خودمان از این برنامه پیروی کنیم. مسیر هر یک از اعضای خانواده ما با دیگری فرق می کند، اما راه های جدیدی برای همدلی با هم داریم. این در همه موارد راحت نیست، اما ، همیشه از راه هایی که در زمان اعتیاد فعال بلد بودیم بهتر است .من سالهای سال از معتادان گمنام بابت آن چه در زندگی من به وجود آورده قدر دان بوده ام. امروز، وقتی عشقی را که انجمن نثار پسرانم کرده می بینم، قدردانی من حد و نهایتی ندارد. ... ادامه مطلب