دریافت پیام NA از طریق فضای مجازی

 قبل از ورود به انجمن معتادان گمنام ، تمام زندگی وخانواده دوستان و شغل و روابطم را از دست دادم ، اما خدا را شکر به لطف شما اعضای قدیمی و NA و در اين مدت كم زندگی خوبی را دارم : روابط درونی با خانواده و بیرونی با دوستانم را اصلاح کرده ام ، من در یک شرکت بین المللی کار می کنم و کشور ما عمان از نظر پتانسیل بسیارغنی است ، در پایان مشارکتم ، روزهایی در بهبودی که حال و احساسم خوب نیست ، هزاران برابر بهتر از یک روزی است که ، در زمان مصرف داشتم و اگر داخل برنامه باشید و اصول برنامه را کار کنید ، برنامه هم روی شما کار خواهد کرد ، دعا می کنم ، هر جا که هستید ، خداوند حافظتان باشد . ... ادامه مطلب