جذابیت,فقط برای امروز 13 فروردین,زندگی عاری از مواد مخدر,درگیری با اعتیاد,جذب اعضا به NA

جذابیت (فقط برای امروز 13 فروردین)

آیا این احساس تعلق را به اعضای جدیدتر خود نیز ارائه می دهیم؟ ما نمیتوانیم معتادان گمنام را ارتقا دهیم، اما وقتی اصول را در زندگی خود به اجرا در می آوریم، همان طور که خود به سوی بهبودی جذب شدیم، اعضای جدیدتری را به راه NA جذب می کنیم. ... ادامه مطلب

مخمصه اعتیاد

با کمک NA امروز 26 سال است که از مخمصه اعتیاد فعال ، نجات یافته ام ، امروز دیگر حس خودکم بینی ندارم ، در اجتماع انسان موفقی هستم و در انجمن هم ، تمام توانم را در راه خدمت به اعضا و تازه واردین بنا گذاشته ام . ... ادامه مطلب