درک فروتنی,فقط برای امروز 15 آبان,فروتنی در بهبودی,خطاهای معتاد

درک فروتنی (فقط برای امروز 15 آبان)

فقط برای امروز : برای فروتن بودن، همه جنبه های خود را صادقانه می پذیرم و جایگاه واقعی خود را در دنیا درک می کنم. برای دستیابی به قدرتی که جهت قرار گرفتن در این جایگاه نیاز دارم، به خداوندی که درک می کنم، اطمینان می کنم. ... ادامه مطلب