آسمان بلند آشنایی,کلینیک ترک اعتیاد,بچه های NA,سم زدایی اعتیاد,درمان و بهبودی

آسمان بلند آشنایی

در یک کلینیک ترک اعتیاد با یکی از بچه های NA آشنا شدم. پزشک معالج در آن کلینیک به من گفت من فقط می توانم بخشی از وابستگی جسمی تو را درمان کنم ولی روح و روان تو نیز احتیاج به درمان و بهبودی دارد .و داروی آن فقط و فقط در دست هم دردهای خودت قرارداد جریان آن مفصل است و من نمی خواهم سر شما را درد بیاورم آن شب بعد از ده روز سم زدایی به جلسه ی NA رفتم . ... ادامه مطلب