تا کی باید بروم؟,فقط برای امروز 27 مرداد,خودمحوری مزمن معتاد,درمان مؤثر بیماری اعتیاد,الگوهای رفتاری اعتیاد

تا کی باید بروم؟ (فقط برای امروز 27 مرداد)

بیایید درباره این مسئله فکر کنیم، قبل از آمدن به معتادان گمنام، آیا می توانستیم به تنهایی پاک بمانیم؟ چه چیزی ما را به این فکر انداخته که اکنون قادر به انجام این کار هستیم؟ بعد باید خود بیماری را در نظر بگیریم،خودمحوری مزمن، وسوسه، الگوهای رفتاری ناشی از اجبار که خود را در بسیاری از زمینه های زندگی نشان می دهند، آیا می توانیم بدون درمان مؤثر بیماری خود زندگی کنیم و از آن لذت ببریم؟ خیر ... ادامه مطلب