آسیب پذیری در برابر ریسک کردن,فقط برای امروز 3 خرداد,نقاب های اعتیاد,درد و دل معتاد,مصاحبت با معتادان

آسیب پذیری در برابر ریسک کردن (فقط برای امروز 3 خرداد)

فقط برای امروز : آشکارانه و صادقانه با معتاد در حال بهبودی دیگری درد و دل می کنم، در برابر ریسک آسیب پذیر می شوم و از خود و دوستی خود با سایر اعضای NA شادمان می شوم، رشد خواهم کرد. ... ادامه مطلب