تسلیم در برابر چه چیزی؟,سال اول بهبودی,درد دائمی اعتیاد,تسلیم انجمن معتادان,آرامش قطع مصرف

تسلیم در برابر چه چیزی؟

این سوالی بود که یک سال اول بهبودی مرا درگیر خود کرده بود. تفاوت اصلی آن را فهمیدم. متوجه شدم اگر به جنگیدن ادامه دهم درد خواهم کشید. ولی من در برابر چه چیزی می جنگیدم؟ دوست داشتم دستکش‌های بوکس را در بیاورم. می خواستم آن درد دائمی را که در روحم احساس می کردم رها کنم. ... ادامه مطلب