ما و تازه وارد,دردهای خماری,فکر قدیمی مصرف,واژه دردناک اعتیاد,اصول روحانی خدمت

ما و تازه وارد

سلام،به تو دوست هم درد من سلام،به تو دوست تازه وارد که هنوز درد های جسمی وحالات نامطبوع و کلافه کننده خماری با تن کوفته ات. به این سو و آن سو می کشی. برای همه ما، بی خوابی های شبانه تو کاملا قابل درک است؛ ولی بدان که بهترین لحضه برای خلوت کردن با خدا، همان ساعات نیمه شبی است که قادر نیستی حتی یک آن، مژه برهم بگذاری. فرصتی دست داده است تا با مهربان ترین مهربانان،گپی بزنی. راستی، آخرین باری که صادقانه باو به گفتگو نشستی کی بوده؟ ... ادامه مطلب