در میان گذاشتن آنچه که داریم,فقط برای امروز 10 بهمن,درخشش بهبودی,تاریکی بیماری اعتیاد در دوران بهبودی،

در میان گذاشتن آنچه که داریم (فقط برای امروز 10 بهمن)

یکی از راه هایی که سپاسگزاری خود را از هدایای بهبودی ابراز می کنیم، کمک به دیگران برای به دست آوردن چیزی است که خود به دست آورده ایم، این کار را می توانیم به روش های مختلفی انجام دهیم: با مشارکت کردن در جلسات، برقراری تماس های قدم دوازدهم، پذیرفتن تعهد نسبت به راهنمای دیگران شدن یا داوطلب شدن برای خدمت در کمیته بیمارستان‌ها و زندان‌ها، خطوط تلفنی و غیره... زندگی روحانی که در بهبودی به ما اعطاء می شود، مستلزم شکرگزاری است، زیرا تنها با دادن آنچه که داریم، می توانیم آن را حفظ کنیم. ... ادامه مطلب