محافظت از بهبودی خود,فقط برای امروز 15 فروردین,در قبال بهبودی,درباره اعتیاد و بهبودی,چالش رایج معتاد

محافظت از بهبودی خود (فقط برای امروز 15 فروردین)

همه این  تصمیم گیری ها مشکل هستند و نه  تنها مستلزم  توجه دقیق ما، بلکه مستلزم راهنمایی راهنما و  تسلیم کامل به نیرویی برتر هستند، با استفاده از همه این منابع می توانیم بهترین  تصمیم را بگیریم، اما در نهایت این  تصمیم به عهده ماست، امروز در قبال بهبودی خود مسئول هستیم. ... ادامه مطلب

انکار

اگر مدتی است که از مصرف پرهیز کرده ایم ممکن است که شکل فعلی بروز اعتیادمان را با زمان مصرف خود مقایسه کنیم و توجیه نماییم که امروز هیچ چیز امکان ندارد به بدی آن زمان ها باشد. یکی از آسان ترین راه ها برای این که تشخیص دهیم در مرحله انکار هستیم این است که ببینیم آیا دلایل بظاهر موجه ولی غیر واقعی برای رفتارهای مان می آوریم یا نه. ... ادامه مطلب