مدرسه بهبودی,فقط برای امروز 2 بهمن,فرصت استفاده از بهبودی,دانش آموز بهبودی

مدرسه بهبودی (فقط برای امروز 2 بهمن)

متوجه خواهیم شد که پس از هر بحران دوران آرامشی وجود دارد که به ما فرصت خو گرفتن با مهارت های جدید را می دهد. پس از اینکه درباره تجربه خود تعمق کردیم، از ما می خواهند تا دانش خود را با فردی در میان بگذاریم که آنچه ما قبلاً یاد گرفته ایم را فرا  می گیرد. در مدرسه بهبودی همه ما هم دانش آموز هستیم و هم معلم. ... ادامه مطلب