خویشتن پذیری,فقط برای امروز 6 اردیبهشت,تغییر نگرش معتاد,پیشرفت در بهبودی معتاد,فرآیند خویشتن پذیری معتاد

خویشتن پذیری (فقط برای امروز 6 اردیبهشت)

از طریق فرآیند بهبودی مداوم، به خویشتن پذیری دست می یابیم، کار کردن قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام به ما می آموزد خود و زندگی خود را بپذیریم، اصول روحانی مانند تسلیم، صداقت، ایمان و فروتنی به ما در رهایی از بار سنگین اشتباهات گذشته خود کمک می کند، با به کار بردن این اصول در زندگی روزمره خود نگرش ما تغییر می کند، با پیشرفت در بهبودی، خویشتن پذیری نیز رشد می کند. ... ادامه مطلب
خویشتن پذیری,فقط برای امروز 20 بهمن,حصارهای اطراف معتاد,جو خودمحوری اعتیاد,پذیرفته شدن معتاد

خویشتن پذیری (فقط برای امروز 20 بهمن)

وقتی به تدریج از سوی سایر معتادان در حال بهبودی پذیرفته می شویم، این حصارها رفته رفته سقوط می کنند، با پذیرفته شدن از سوی دیگران، شروع به یادگیری اصل مهم خویشتن پذیری می کنیم و وقتی شروع به خویشتن پذیری می کنیم، می توانیم بدون ترس از طرد شدن به دیگران اجازه دهیم در زندگی ما شرکت کنند. ... ادامه مطلب