غیر ممکن وجود ندارد,پیوند اعتیاد,چندین سال تخریب,خوش آمدگو معتادان,راهنمای انجمن معتادان

غیر ممکن وجود ندارد

اسم من کیانوش است و یک معتاد هستم و خوشحال ام که تا امروز توانسته ام توسط انجمن معتادان گمنام به مدت 5 سال 3 ماه و 21 روز پاک بمانم. دوست داشتم من هم مختصری از زندگی ام و نحوۀ پیوندم به انجمن و پاک شدنم را تا به امروز با شما در میان بگذارم. از خداوند می خواهم که با صداقت بتوانم مطالبم را عنوان کنم. من هم بعد از چندین سال تخریب و مصرف و خسارت در تیرماه 1379 توسط یکی از بستگانم در تهران پیام عشق را گرفتم. ... ادامه مطلب