فقط برای امروز 19 فروردین,ارتباط با معتادان گمنام,خوشبختی معتاد,رضایت و خشنودی معتاد

خوشبختی (فقط برای امروز 19 فروردین)

واقعاً معرکه است، وقتی خدمت به دیگران را در رأس تمایلات خود قرار می دهیم، درمی یابیم که تمرکز بر خود را کنار گذاشته ایم، در نتیجه، زندگی رضایت بخش تر و هماهنگ تری را خواهیم داشت، از طریق خدمت به دیگران نیازهای شخصی خود را نه تنها تأمین شده، بلکه فراتر از آن می یابیم. ... ادامه مطلب