از خود کم بینی رها شو

امروز با کوچکترین اشتباهم ، بلافاصله تراز خودم را می نویسم و با راهنمایم در موردش مشورت می کنم ، و سعی می کنم ، اشتباهاتم را کمتر کنم .امروز یاد گرفته ام تا به سایر همدردانم خدمت کنم و اگر آنها هم حس خود کم بینی دارند ، تجربیاتم را در اختیارشان قرار می دهم تا از آن رها شوند .امروز با رعایت اصول انجمن ، ترس هایم کمرنگ شده و ایمانم نسبت به خداوند (نیروی برتر) خیلی بیشتر شده است ،  خداوندا سپاسگزارت هستم . ... ادامه مطلب