خود را رها نمودن,پیمودن مسیر بهبودی,تغییر در بين معتادان

خود را رها نمودن

همچنانکه یک رابطه سالم را با واقعیت, بنا نموده و گسترش می دهیم، پذیرش خودمان را نیز آغاز می کنیم. آنچه را که هست می پذیریم, یاد می گیریم دعای آرامش را به کارگیریم, تغییر می دهیم آنچه را که می توانیم و ما بقی را رها می کنیم. متوجه می شویم اگر تمایل به رها کردن داشته باشیم، می توانیم در پوست خود راحت باشیم ، این بدین معنا نیست که مثل گذشته به خودمان اهمیت ندهیم و بدین معنی است که به خودمان اجازه دهیم تا آزادی را تجربه کنیم. ... ادامه مطلب