لذت زندگی کردن,برداشت قدم ها,خود ارزشمندی,معتاد نا امید,معتاد حیرت زده

لذت زندگی کردن

لذتِ زندگی کردن موضوع اصلی قدم دوازدهم است. چیزی که ما همیشه آرزویش را داشته ایم. چیزی که، به احتمال زیاد برای همه ی ما، زمانی غیرممکن به نظر می رسید ولی در نهایت به واقعیت پیوست. از طریق تلاش زیاد و تعهد بالاخره موفق شدیم تا یک زندگی سرشار از خودارزشمندی، لذت و قابلیتِ تولید و بهره وری را به وجود بیاوریم. انجمن معتادان گمنام نه تنها زندگی ما را متحول کرد و راه جدیدی برای زیستن به ما نشان داد بلکه از طریق انجمن و کارکرد قدم ها، یک بیداری روحانی در ما ایجاد کرد که ما را به سوی فرصت های بی شمار و یک زندگی آرام هدایت کرد.

... ادامه مطلب