سبد سنت هفتم، سبد عزت و آزادی,زکات بهبودی,حمایت معتاد,خودکفایی معتادان گمنام,نشریات معتادان گمنام

سبد سنت هفتم، سبد عزت و آزادی

 در جلسات بهبودی NA، سبد سنت هفتم، این قلب کوچک NA دست به دست به گردش در می آید تا برای رسیدن به آزادی معنوی با کمک های داوطلبانه ی اعضای انجمن ، پر شود تا اتکا به خود را یاد بگیریم و نسبت به خود و گروه مان احساس مسئولیت کنیم. ... ادامه مطلب