خودسازی,اجبار اعتیاد,عشق به مواد مخدر,زندگی معتادوار

خودسازی

از آن موقع تا حالا، کار من پرداختن به مهمترین رابطه زندگی ام بوده است رابطه با نیروی برترم، خداوند. به این درک رسیده ام که هیچ کس هیچ جا حتی نمی تواند در من جمعیت خاطر ایجاد کند، اما برنامه معتادان گمنام می تواند درک این که ، این جا حرف بر سر خودسازی است ، برای من معتاد بسیار دشوار بود، هر چند حرفی است کاملا درست. امروز من بیش از سابق مشغول خدمت هستم. سال گذشته گرداننده همایش ناحیه مان بودم و امسال هم همین خدمت را بر عهده دارم، و علی البدل گرداننده کمیته خدماتی ناحیه هم هستم. مرتب در جلسات شرکت می کنم، به تازه واردان کمک می کنم، و سعی می کنم شاکر باشم. من امروز آرامش خاطر و خرسندی را در به کار بستن برنامه معتادان گمنام می جویم. ... ادامه مطلب