شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند,جلسات بهبودی,خودخواهی معتاد,منیت در اعتیاد,عشق ورزیدن NA

شرکت در جلسات NA چه گونه معجزه می کند

«تجربه ی گروهی ما نشان می دهد کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت می کنند، پاک می مانند» و بارها از دوستانم در مورد اهمیت شرکت در جلسات، جمله ی بالا را شنیده بودم ولی تا مدت ها به تاثیر آن توجهی نداشتم. ... ادامه مطلب