خلاص شدن از یکنواختی,فقط برای امروز 22 اسفند,رهایی از جهنم اعتیاد

خلاص شدن از یکنواختی (فقط برای امروز 22 اسفند)

مراسم امروز صبح مانند همان مراسمی است که دیروز، پریروز و پس پریروز اجرا کردیم، پس از رهایی از جهنم اعتیاد خود و سردرگمی اوایل بهبودی، زندگی یکنواخت ممکن است برای مدتی جذابیت هایی داشته باشد، اما در نهایت درمی یابیم که به چیزهای بیشتری احتیاج داریم، دیر یا زود، یکنواختی و خستگی فزاینده ای را در زندگی خود احساس می کنیم. ... ادامه مطلب