خلاصه ای ازخدمت برنامه ریزی استراتژیک APF,درب جلسات na,رشد انجمن معتادان گمنام,برنامه ریزی خدمات na,اهداف معتادان گمنام

خلاصه ای ازخدمت برنامه ریزی استراتژیک APF

برنامه ریزی استراتژیک را می توان به عنوان راهی برای تصمیم گیری ضروری مسیر حرکت خود در نظر گرفت. اغلب ما درگیر خواسته های روزمره برای ارزیابی و یا اثر بخشی مسیر حرکت خود می شویم. برنامه ریزی استراتژیک راهی برای انجام این کار ارائه می دهد، درحالی که این واقعیت را نادیده نمی گیرد که ما باید به مسائلی که بوجود می آیند واکنش نشان دهیم. خ ... ادامه مطلب