اراده خداوند یا اراده من؟,فقط برای امروز 3 اسفند,در اشتباه بودن معتاد,خطاهای معتاد

اراده خداوند یا اراده من؟ (فقط برای امروز 3 اسفند)

وقتی متوجه این مغایرت ها می شویم، خطاهای خود را می پذیریم و آنها را اصلاح می کنیم، با آگاهی بیشتر از آنچه به اعتقاد ما اراده خداوند برای ما در این مواقع است، احتمال کمتری وجود دارد که دوباره این اعمال را تکرار کنیم و احتمال بیشتری وجود دارد که در هماهنگی بیشتری با اراده نیروی برتر برای خود و دنیای اطراف خود زندگی کنیم. ... ادامه مطلب
درک فروتنی,فقط برای امروز 15 آبان,فروتنی در بهبودی,خطاهای معتاد

درک فروتنی (فقط برای امروز 15 آبان)

فقط برای امروز : برای فروتن بودن، همه جنبه های خود را صادقانه می پذیرم و جایگاه واقعی خود را در دنیا درک می کنم. برای دستیابی به قدرتی که جهت قرار گرفتن در این جایگاه نیاز دارم، به خداوندی که درک می کنم، اطمینان می کنم. ... ادامه مطلب