به این موضوع من ایمان دارم

خداوند بردبار است و از من انتظار ندارد که در یک زمان مشخص به نقطه خاصی برسم، بنابر این من می توانم از این بردباری استفاده کنم تا متوجه شوم که در همان زمانی که خدا می خواهد به همان جایی که لازم است، خواهم رسید و به خاطر خواهم سپرد که هم اکنون در همان جایی هستم که باید باشم. ... ادامه مطلب