خدا دعای معتاد جماعت,را می شنود,ارمغان اعتیاد,مصرف هر روزه مواد,دعای معتادجماعت

خدا دعای معتاد جماعت را می شنود

روزی در همان حال پاکی و احساس بدبختی با چند نفر از اعضای NA آشنا شدم که راحت در مورد عشق شان به خداوند و ارتباط میان اعتقاد به خدا با بهبودی از اعتیاد صحبت می کردند. این اعضا به جای صحبت از کمال روحانی بیشتر از رشد روحانی حرف می زدند، و این برای من خیلی مهم بود چون من فکر نمی کردم هیچ وقت بتوانم به معیارهایی که مؤمنان ظاهرا بر اساس آن زندگی می کنند ، برسم  ، یا حفظ شان کنم. امروز من بهبودی ام در NA، طریقت ایمانی محبتم نسبت به خداوند را با اعتقادات هیچ کس دیگر مقایسه نمی کنم. ... ادامه مطلب