خداوندی که درک می کنیم,فقط برای امروز 3 اردیبهشت,قدم در بهبودی,شروع دوباره بهبودی,دردسرآفرینی معتاد

خداوندی که درک میکنیم (فقط برای امروز 3 اردیبهشت)

شروع دوباره در بهبودی بدین معنا نیز هست که می توانیم زندگی روحانی خود را از نو شروع کنیم، اگر با آنچه در هنگام رشد آموختیم راحت نیستیم، می توانیم رویکرد دیگری را نسبت به روحانیت خود امتحان کنیم. ... ادامه مطلب