خداوندی مهربان,فقط برای امروز 24 دی,تجربیات مثبت بهبودی,جنبه های بهبودی,تنفر از اعتیاد

خداوندی مهربان (فقط برای امروز 24 دی)

راهنمایی و قدرت لازم برای آغاز زندگی جدید را به دست آورده ایم. در حالی که زمانی احساس پوچی می کردیم، اکنون زندگی روحانی پرثمری را تجربه می کنیم. این جنبه های بهبودی ما از وجود خداوندی مهربان سرچشمه می گیرند، نه خداوندی بیرحم و تنفر برانگیز ، هر چه بیشتر بهبودی را تجربه می کنیم، بیشتر به آن نیروی برتر مهربان ایمان می آوریم. ... ادامه مطلب