خدامحوری,فقط برای امروز 10 فروردین,نومیدی مطلق معتاد,پرهیز از مواد مخدر,کشمکش های اعتیاد

خدامحوری (فقط برای امروز 10 فروردین)

اوضاع عالی پیش می رود، سپس واقعیت آغاز می شود، زندگی هنوز زندگی است، ما هنوز شغل از دست می دهیم، شرکای زندگی ما هنوز ما را  ترک می کنند، دوستان ما هنوز می میرند و ما هنوز مریض می شویم، پرهیز از مواد مخدر  تضمین نمی کند که زندگی همیشه باب میل ما پیش رود. ... ادامه مطلب