تلنگر اعتیاد

حدود 6 سال قبل خداوند ، دختری به ما اهدا نمود ، این نوزاد باعث شد من به عجز کامل مواد برسم ، موضوع از این قرار بود که من در منزل مواد مصرف می کردم و چون منزل ما کوچک بود ، اکثر مواقع نوزاد هم در کنار من در همان اتاقی که مصرف می کردم ، قرار داشت . ... ادامه مطلب