خبرنامه خدمات جهانی سال 2020,حمایت از پیام بهبودی NA

خبرنامه خدمات جهانی سال 2020

حمایت از پیام بهبودی NA مسئولیتی است که توسط انجمن به عهده ما گذاشته شده است که ما آن را خیلی جدی می گیریم. این مسئولیت و هزینه هایی قابل توجهی که در سراسر دنیا برای ما به همراه دارد بطور مستمر و جاری وجود دارد و ما باید از این امر اطمینان حاصل کنیم که این هزینه ها جهت پوشش مسئولیت هایمان همیشه در دسترس هستند بعلاوه اینکه ما مشغول به تمدید و نگهداری ثبت لوگو و کپی رایت که وظایف جاری و مستمر ما است، بوده ایم درگیر چالش های قانونی مانند است یا نشریات NA در روسیه و فیلیپین نیز هستیم. ... ادامه مطلب