هوای تازه,امید پاک ماندن,حمایت na,خانواده بزرگ NA,مدرسه بهبودی

هوای تازه

یادمه اواخر تخریب تنها فکر و تصمیمی که در ذهنم بود این بود که خودم را گم و گور کنم چون دیگر تحمل نگاه های اطرافیان را نداشتم خدا را شکر امروز در انجمن معتادان گمنام به تدریج خود را پیدا می کنم و با وجود تمام دردهای گذشته احساس می کنم با زندگی به روال NA  خوشبخت ترینم و همه را از روی عشق و نیاز دوست دارم. ... ادامه مطلب