ممنون از شما که به من گوش فرا دادید

مسئولیت من نه تنها پیام رسانی، بلکه الگویی خوب بودن برای یک تازه وارد و دیگر معتادان است. وقتی یک معتاد در حال مشارکت است ما می توانیم او را حمایت کنیم. معتادان وقتی که من نیاز داشتم به من گوش فرا دادند و حالا هم وظیفه ی من است که همان کار را انجام دهم، همگی ما استحقاق آن را داریم که شنیده شویم. ... ادامه مطلب