زندان، تیمارستان، و بهبودی,حمایت معتادان گمنام,فارغ از مواد مخدر,اثرگذاری NA

زندان، تیمارستان، و بهبودی

آری، اگر در سلول زندان دارید اینها را می خوانید، پیامی برای تان دارم. اگر فکر می کنید هر نوع نشئه جات یا الكل، یا هر دو، دارد زندگی تان را به فنا می دهد، ببینید جلسه NA در آن دور و برها کجا تشکیل می شود و بروید سری به آن بزنید. هیچ بعید نیست با این کار جان تان را نجات بدهید و از راه و رسم بهتری باخبر شوید. حالا که یک معتاد توانسته نجات پیدا کند، بقیه هم می توانند. ما در معتادان گمنام، یار یکدیگر هستیم. ... ادامه مطلب